Postępy w chirurgii naczyń 2021

 

PROGRAM NAUKOWY

Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

 

Piątek, 21 maja 2021 r.

 

15.50 – 16.00 Otwarcie konferencji

16.00 – 17.30 Sesja naukowa I. Postępy w leczeniu zachowawczym przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych

Moderatorzy: Tomasz Zubilewicz, Piotr Terlecki

1.

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego jako czynnik promujący rozwój zmian miażdżycowych.
Wojciech Myśliński

10 min.

2.

Postępy w bezkontrastowej diagnostyce tętnic.
Radosław Pietura

10 min.

3.

Rola treningu marszowego w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.
Wojciech Pasiak

10 min.

4.

ASA+Rivaroxaban. Jakie korzyści wynikają z nowej formuły leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych?
Stanisław Przywara

10 min.

5.

Statyny i ich rola w leczeniu miażdżycy.
Filip Szymański

10 min.

6.

Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.
Agata Stanek

10 min.

7.

Prostaglandyna PGE1 jej znaczenie w leczeniu przewlekłego i krytycznego niedokrwienia kończyn.
Marcin Feldo

10 min.

 

Pytania/dyskusja

20 min.

 

17.30 – 17.45 Blok reklamowy I.
 

17.45 – 19.15 Sesja naukowa II. Wewnątrznaczyniowe leczenie niedrożności tętnic obwodowych

Moderatorzy: Tomasz Jakimowicz, Włodzimierz Hendiger

1.

Przydatność ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) w trakcie zabiegów naprawczych tętnic obwodowych.
Jan Jakub Kęsik

10 min.

2.

Wyniki angioplastyki z użyciem balonów i stentów lekowych w leczeniu restenoz tętnicy udowej.
Agnieszka Święszek

10 min.

3.

First experience with MagicTouch Angioplasty, Sirolimus coated balloon for peripheral vessels combined in various techniques of closed and open endovascular procedures in more than 80 cases.
Peter Metzger, Austria

10 min.

4.

Rozwarstwienia tętnic poniżej kolana.
Michał Sojka

10 min.

5.

Wybrane przypadki z codziennej praktyki radiologa interwencyjnego.
Rafał Maciąg                                                                            wykład pod patronatem Bard BD

10 min.

6.

Tromboliza miejscowa w leczeniu niedrożności tętnic kończyn dolnych.
Tomasz Jakimowicz

10 min.

7.

Zabiegi wewnątrznaczyniowe w ramach chirurgii jednego dnia. Czy jesteśmy już na to przygotowani?
Włodzimierz Hendiger

10 min.

 

Pytania/dyskusja

20 min.


19.15 – 19.30 Blok reklamowy II.
 

 

19.30 – 21.00 Sesja naukowa III. Tętniaki aorty i tętnic obwodowych

Moderatorzy: Piotr Kasprzak, Zbigniew Gałązka

1.

Doświadczenia jednego ośrodka w zabiegach bEVAR.
Tomasz Jakimowicz

10 min.

2.

Długoterminowa ocena skuteczności systemu MFM w leczeniu tętniaków aorty brzusznej.
Dariusz Janczak

10 min.

3.

Program przesiewowy TAB 65+ aktualne dane.
Tomasz Zubilewicz

10 min.

4.

Dlaczego przecieki typu II po EVAR nie zawsze ulegają wyłączeniu i mogą prowadzić do wzrostu tętniaka?
Piotr Kasprzak

10 min.

5.

Zastosowanie stent-graftu z fenestracją in situ w leczeniu przecieku typu I.
Marek Majewski

10 min.

6.

Zastosowanie stent-graftu E-nside w leczeniu tętniaków okołonerkowych – doświadczenia własne.
Arkadiusz Jawień

10 min.

7.

Nowe sposoby leczenia tętniaków aorty - doświadczenie własne.
Zbigniew Gałązka

10 min.

 

Pytania/dyskusja

20 min.

 
Sobota, 22 maja 2021 r.

9.00 – 10.30 Sesja naukowa IV. Choroba tętnic szyjnych

Moderatorzy: Piotr Andziak, Tomasz Jargiełło

1.

Nowa generacja stentów naczyniowych – stenty pokrywane siateczką MicroNET: zastosowania i wyniki.
Piotr Musiałek

10 min.

2.

Leczenie rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Tomasz Jargiełło

10 min.

3.

Objawowe i bezobjawowe zwężenie tętnic kręgowych. Wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego.
Piotr Pieniążek

10 min.

4.

Postępowanie z pacjentem z ostrym niedokrwiennym udarem mózgu.
Paweł Latacz

10 min.

5.

Tętniaki tętnicy szyjnej.
Piotr Andziak

10 min.

6.

Udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej przez endarterektomię czy przez wynicowanie?
Piotr Myrcha

10 min.

7.

Czy leczenie farmakologiczne w okresie przedoperacyjnym zmniejsza ilość powikłań zatorowych po zabiegach na tętnicach szyjnych?
Filip Szymański

10 min.

 

Pytania/dyskusja

20 min.

 

10.30 – 10.45 Blok reklamowy III.

 

10.45 – 12.15 Sesja naukowa V. Przewlekła niewydolność żylna, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i ich następstwa

Moderatorzy: Arkadiusz Jawień, Tomasz Urbanek

1.

Wziewnie podawana heparyna niefrakcjonowana - możliwości jej zastosowania.
Andrzej Wojtak

10 min.

2.

Wczesne wyniki badania Polfleb.
Tomasz Zubilewicz

10 min.

3.

Wytyczne postępowania w przypadku wystąpienia objawów ubocznych po szczepieniu przeciw Covid-19.
Krzysztof Tomasiewicz

10 min.

4.

Przewlekła niewydolność żylna, wpływ leczenia farmakologicznego na patomechanizm na poziomie molekularnym.
Marek Iłżecki

10 min.

5.

Czy można uniknąć zespołu pozakrzepowego?
Tomasz Urbanek

10 min.

6.

Trombektomia farmakomechaniczna.
Jan Jakub Kęsik

10 min.

7.

Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów z Covid.
Zbigniew Krasiński

10 min.

 

Pytania/dyskusja

20 min.

 

12.15 – 12.30 Blok reklamowy IV.


12.30 – 14.00 Sesja naukowa VI. Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych. Zakażenia w chirurgii naczyń

Moderatorzy:  Zbigniew Krasiński, Stanisław Przywara

1.

Polski rejestr zastosowania protez z osierdzia wołowego Biointegral Surgical No-React w leczeniu zakażeń protez naczyniowych.
Zbigniew Krasiński

10 min.

2.

Initial experience with Biointegral surgical grafts for below the knee bypass surgery
Nadelin Nikolov, Margaret Dimova, Bistra Boneva, Bułgaria

10 min.

3.

Zastosowanie protez z osierdzia wołowego Biointegral Surgical No-React w leczeniu krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych i zakażeń protez naczyniowych w segmencie udowo-podkolanowym.
Grzegorz Oszkinis

10 min.

4.

Zastosowanie ludzkiego, bezkomórkowego naczynia Humacyte w rekonstrukcjach naczyniowych u pacjentów z chorobą tętnic kończyn dolnych.
Piotr Gutowski, Rabih Samad, Arkadiusz Kazimierczak

10 min.

5.

Znaczenie hiperbarii w różnym stopniu niedokrwienia kończyn dolnych.
Aleksander Sieroń

10 min.

6.

Vascular Prosthetic Graft Infections – One Unit’s Experience with Antibiotic Impregnated Beads.
Richard McBride, United Kingdom

10 min.

7.

Skojarzone leczenie stopy cukrzycowej.
Jerzy Głowiński

10 min.

 

Pytania/dyskusja

20 min.

 

14.00 – 15.00 Blok reklamowy V. i przerwa w transmisji

 

15.00 – 16.30 Sesja naukowa VII. Varia
Moderatorzy:  Andrzej Dorobisz, Marek Maruszyński

1.

Informacja Konsultanta Krajowego na temat nowego programu specjalizacji z chirurgii naczyń.
Piotr Andziak

10 min.

2.

Nowa technika usuwania stent-graftów z mocowaniem nadnerkowym.
Marek Durakiewicz

10 min.

3.

Techniki śródoperacyjnego obrazowania w warunkach sali hybrydowej.
Piotr Terlecki, Grzegorz Borowski, Artur Łazorczyk

10 min.

4.

Miejsce sympatektomii piersiowej i lędźwiowej w leczeniu nadpotliwości czterokończynowej.
Grzegorz Madycki, Witold Raciborski

10 min.

5.

Tętniak żylny jak problem kliniczny. Ogólne i miejscowe powikłania.
Andrzej Dorobisz, Magda Czajkowska, Barbara Wolf

10 min.

6.

Trzyletni follow-up leczenia niewydolnej żyły odpiszczelowej systemem Flebogrif.
Janusz Rybak

10 min.

7.

Zastosowanie systemu Indigo w leczeniu zakrzepicy przetoki tętniczo-żylnej.
Radosław Pietura, Michał Toborek

10 min.

 

Pytania/dyskusja

20 min.

 

16.30 – 16.45 Blok reklamowy VI.

 

16.45 – 18.15 Sesja naukowa VIII. Obrzęk limfatyczny. Kompresjoterapia

Moderatorzy: Marek Iłżecki, Sławomir Pyszniak

1.

Klasyfikacja i diagnostyka różnicowa obrzęków.
Andrzej Szuba

10 min.

2.

Postępy kompresjoterapii AD 2021.
Marek Iłżecki

10 min.

3.

Różne oblicza kompresji krótkiego naciągu, dlaczego nie tylko bandaże?
Sławomir Pyszniak

10 min.

4.

Kompresjoterapia w profilaktyce obrzęków limfatycznych w onkologii nowotworów złośliwych narządów płciowych.
Joanna Kurpiewska

10 min.

5.

Profilaktyka zakażeń u pacjentów z obrzękami chłonnymi.
Marzanna Zaleska

10 min.

6.

Obrzęki tłuszczowe, czy chłonne – prawda i mity.
Marcin Gabriel

10 min.

7.

Trudności w leczeniu uciskowym obrzęków chłonnych.
Krzysztof Paruzel

10 min.

 

Pytania/dyskusja

20 min.

 

18.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Program zawiera wykłady sponsorowane. Nazwy firm sponsorujących wydarzenie zostaną uzupełnione w programie szczegółowym po podpisaniu umów sponsorskich.